Tjänster

Bylund & Kokk Transport AB hanterar dagligen flera hundra olika uppdrag åt våra kunder, det kan vara allt från en skruvdragare till heldagsuppdrag. Vi strävar alltid efter att utföra transporter med så liten påverkan som möjligt på vårt samhälle. Tillsammans med kunden så försöker vi hitta den bästa lösningen för just deras gods och godsmängd. Vårt mål är alltid att rätt fordon och rätt utrustning utför uppdragen.

Vi förfogar idag över ca 90 olika fordon. Detta gör att vi kan möta våra kunders krav på tillgänglighet, flexibilitet och hög service.
Vår vagnpark är modern och omsätts enligt plan, ställd mot våra olika uppdrag och våra egna högt ställda miljömål.
Samtliga fordon är utrustade med GPS utrustning, primärt ur ett säkerhetsperspektiv för att skapa trygghet för våra förare, samt som ett hjälpmedel för trafikledarnas/arbetsledningens optimering av transporterna, för att minimera miljöbelastningen av varje enskild transport.

Beroende på typ av uppdrag och körkortsbehörighet så är våra chaufförer utbildade med bland annat ADR, Arbete På Väg 1 och 2, Stockholms Stads kurs, Säkra Lyft, YKB, Truckkort och SSG Entre.

Samtliga chaufförer är utrustade med ID06.

Vid bred eller lång transport kan det behövas dispenser och varningsbilar för att få köra. Vi kan hjälpa till att söka nödvändiga tillstånd och ta kontakt med varningsbilar om ditt projekt kräver det.
Flera gånger i veckan är vi ute och besiktar och riskbedömer olika sorters lyft på kunds begäran. Detta gör vi som en service mot våra kunder för att se till att rätt fordon med rätt utrustning utför jobbet.

Utöver de varierande fordonstyperna vi förfogar över så har vi duktiga och kompetenta samarbetspartners som kan hjälpa till om ditt projekt kräver det. Våra samarbetspartners förfogar över mobilkranar, mobila tornkranar, teleskoplyftare eller lullar som de också kallas.

Vi brukar hitta en lösning på ditt problem och kan bland annat hjälpa till med

  • Varningsbilar och vägtransportledare
  • Mobilkranar
  • Tornkranar
  • Teleskoplyftare
  • Helikopter
  • Lyfttillstånd
  • Dispenser för Bred eller Lång last
  • Besiktning av lyft
  • Last/lossnings hjälp
  • Transport av avfall

Nedladdningar

Fordonsinformation