Nyheter

Drivmedelstillägg

På grund av det rådande läget med ökade drivmedelspriser så kommer vi framöver använda oss av DMT (drivmedelstillägg) på samtliga transportuppdrag.
Vi justerar/höjer med andra ord inte våra gällande prislistor utan använder oss av ett tillägg i procent som speglar veckans drivmedelspris. Denna procent kan pendla både upp och ner beroende på världsmarknadspris och eventuella statliga stöd.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Copyright © 2024 Bylund & Kokk Transport AB