Nyheter

Sluta rattsurfa!

 Ta personlig ställning och sluta rattsurfa 

Yrkesförare är ett föredöme i trafiken. Framför allt. Med vägen som arbetsplats finns en erfarenhet som många medtrafikanter saknar. En erfarenhet och kunskap som kommer från en gedigen utbildning och många mil bakom ratten.

Nu riktar vi oss till dig som yrkesförare. Ni som är proffs i trafiken, ta personlig ställning och visa att du stödjer vår kampanj för att trafikanter ska sluta rattsurfa – “Händerna på ratten”.

https://www.akeri.se/sv/handernaparatten

Copyright © 2024 Bylund & Kokk Transport AB