Nyheter

AFS 2001:1 blir ISO 45001

Bylund & Kokk Transport AB har sedan 2015 vart certifierade enligt AFS 2001:1, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 39001.
Nu har vi uppgraderat oss och certifierat oss enligt ISO 45001 Arbetsmiljö.
Vi byter med andra ord ut AFS 2001:1 mot ISO 45001.
Vill du veta mer om vårt arbetsmiljöarbete eller några av våra andra certifikat så är du välkommen att kontakta oss.

Copyright © 2024 Bylund & Kokk Transport AB