Nyheter

Qlocx

I ett nytt samarbete ska Bylund & Kokk Transport tillsammans med Qlocx ta nästa steg mot framtidens byggleveranser.
Leveranser till byggarbetsplatser ställer allt högre krav på tidspassning och flexibilitet. Det innovativa teknikbolaget Qlocx har hittat en smart lösning på denna utmaning genom digitalt uppkopplad leveranscontainer och leveranszon som styrs genom en app i mobilen. Chauffören får via logistiksystemet en digital engångsnyckel till mottagarens leveranscontainer eller leveranszon, och kan i lugn och ro leverera eller hämta gods utan att störa mottagaren i dess arbete. När leveransen är utförd får kunden en avisering om att godset nu finns på plats eller har blivit upphämtat i containern och får på så sätt full kontroll över sina leveranser.

”Vår uppkopplade leveranscontainer har blivit en stor succé på de byggarbetsplatser som idag använder lösningen. Inte bara för mottagaren som nu slipper bli störd i sitt arbete utan även för transportörerna som sparar tid och nu kan levererar under dygnets alla timmar. Vi tror att det här sättet att ta emot leveranser är framtiden och att det inom något år kommer det här vara en standard på alla byggprojekt” säger Björn Nyckelgård verksamhetsansvarig för Qlocx
Bylund & Kokk Transport har som målsättning att ligga i framkant när det kommer till bygglogistik. Genom samarbetet med Qlocx tar Bylund & Kokk Transport nästa steg mot att göra leveranser till byggsektorn enklare och smidigare.

”När vi fick frågan från en av våra kunder om att vara med i ett pilotprojekt med leveranser till containrar var det för oss en självklarhet att hoppa på. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår service mot våra kunder i byggsektorn och konceptet som Qlocx presenterade passade vår och våra kunders verksamhet. Samarbetet med Qlocx har fungerat bra och implementeringen av Qlocx-appen i vårt logistiksystem gick smidigt” säger Andreas Jidling Teknisk ansvarig på Bylund & Kokk.
Vill du veta mer om lösningen, kontakta gärna Andreas eller Björn.

Andreas Jidling, teknikansvarig Bylund & Kokk Transporter
Telefon: 073-584 66 78 e-post: andreas.jidling@bktransport.se

Björn Nyckelgård, verksamhetsansvarig Qlocx
Telefon: 070-145 25 75, e-post: bjorn.nyckelgard@qlocx.com

Copyright © 2024 Bylund & Kokk Transport AB