Nyheter

Prisjustering

Under december och januari så kommer vi justera alla våra prislistor i genomsnitt med 5-10%. Höjningen påverkar alla prislistor och avtal där det är möjligt. Höjningen beror på kostnadsökningar som vi själva inte styr över, bland annat diesel och fordonsskatter.
Om du undrar hur det påverkar dig och hur din nya prislista ser ut kontakta transportledningen på telefon 08-599 06 400.

Copyright © 2024 Bylund & Kokk Transport AB